Muğla OBM Önünde 'Akbelen' Eylemi

Muğla'da bazı Sivil Toplum Kuruluşları (STK) siyasi partiler tarafından Akbelen Ormanı'nda kömür sahasının genişletilmesi için başlayaağaç kesiminin durdurulması talebiyle Muğla Orman Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması ve eylem yapıldı.

PAYLAŞ
Son Dakika 48 - Son Dakika 48

Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin, “Görevi ormanları korumak olan Orman Bölge Müdürlü’ğü ve kolluk güçleri bu talana göz yumarak bir Anayasa suçu işlemektedirler. Orman Bölge Müdürlüğü’nü ve kolluk kuvvetlerini bu katliamın önlenmesi için derhal göreve davet ediyoruz” dedi.
Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü önünde Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Akdeniz Yeşilleri Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği, Muğla Tabip Odası, TMMOB, Türkiye İşçi Partisi ve bazı siyasi partiler ile yaşam savunucuları tarafından ağaç kesimlerinin durdurulmasını için basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını okuyan Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin, şöyle konuştu:

“Anayasa’nın 169. maddesinin 1. fıkrasında, devlete hali hazırda mevcut bulunan orman alanlarını koruma görevi yüklendiği gibi, orman alanlarının genişletilmesi İçin gerekli kanunları koymak ve tedbirleri almak da devletin görevleri arasında sayılmaktadır. Anayasa’nın 170. Maddesinde de Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemeyeceğine açık bir atıf vardır. Yine Anayasa’nın 56. Maddesinin Çevreyi koruma konusunda devleti ve vatandaşı eşit oranda görevlendirdiği açıktır.

“YAPILAN İŞ ANAYASA İHLALİDİR VE HUKUKSUZDUR”

Yeniköy ve Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji, İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nın 740 dönümlük bölgesini, termik santrallere linyit sağlayan açık maden ocağına katmak için Kasım 2020 tarihinde gerekli izinleri almış ancak İkizköylüler’in direnişiyle karşılaşmıştır. İkizköylüler’in direnişi iki yıldan bu yana sürerken geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde devletin gözetiminde Akbelen ormanının kıyımına başlanmış olması kabul edilemez. Akbelen’de yapılan ağaç katliamının su kaynaklarının yok olmasına, ekosistemin çökmesine ve bölge insanının sağlığının onarılmaz biçimde bozulmasına yol açacağı kesindir. O nedenle, bu yapılan iş nereden bakarsanız bakın Anayasa ihlalidir ve hukuksuzdur.

“ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ VE KOLLUK KUVVETLERİNİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Bu hukuksuzluk karşısında vatandaşlar, Anayasanın kendisine yüklediği ödev nedeniyle harekete geçmiş fakat asli görevi ormanları korumak olan Orman Bölge Müdürlü’ğü ve kolluk güçleri bu talana göz yumarak bir Anayasa suçu işlemektedirler. Orman Bölge Müdürlüğü’nü ve kolluk kuvvetlerini bu katliamın önlenmesi için derhal göreve davet ediyoruz ve hatırlatıyoruz; Anayasa’nın hepimize yüklediği görev bu Ormanların korunması yönündedir. Ormanlarını koruyan, korumak isteyen vatandaşı ne pahasına olursa olsun bölgeden uzaklaştırmak değil. Bizler çocuklarımıza onurlu bir gelecek ve yaşanabilir bir ülke bırakmak için Akbelen Ormanının ve İkizköylülerin yanında yer alacağız.”

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN