Fethiye Belediyesi Temmuz Ayı Meclis toplantısı gerçekleşti

Fethiye Belediyesi Temmuz Ayı Meclis toplantısı gerçekleşti. Üç tanesi gündem dışı olmak üzere 9 madde oy birliği ile geçti.

PAYLAŞ
Son Dakika 48 - Ersin DAL

Fethiye Belediye Meclisi, Başkan Alim Karaca’nın Başkanlığında Toplandı. Meclis, Temmuz ayı karar özetinin okunmasıyla başladı. Fethiye İlçesi Gökben Mahallesinde kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapacak kişiler oy birliği ile kabul edildi.
Daha önce İmar Komisyonuna havale edilen Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kesikkapı Mahallesi, 351 ada 341 nolu 1/1000 Ölçekli II. Etap Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde “Spor Tesisi Alanı” olarak tanımlı, Mülkiyetinin 4/5 payı Fethiyespor Kulübü Derneği adına, 1/5 payı ise belediye adına kayıtlı parselin İmar Planı Değişikliğinin Belediyece hazırlanması veya hazırlatılması talebine ilişkin olarak hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Daha önce Tarife Komisyonuna havale edilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün envanterinde kayıtlı Sepetli Vinç’in (yakıt ve şoför dahil) Belediye hizmetleri dışında saatlik kiraya verilmesinin, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre 2024 Yılı için hazırlanan 06/10/2023 tarih ve 108 sayılı Fethiye Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenmiş ücret tarifesine ek yapılmasına ilişkin olarak hazırlanan Tarife Komisyonu Raporunun değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Daha önce Tarife Komisyonuna havale edilen Belediye İşletme Müdürlüğü bünyesine bağlı olan tesislerde uygulanması planlanan fiyat tarife değişikliğine ilişkin olarak hazırlanan Tarife Komisyonu Raporunun değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. Maddesi uyarınca Kadro İptal ve İhdasların yapılmasına ilişkin Meclise havaleli 24/06/2024 tarihli müzekkeresinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Dışı olarak, Zabıta Müdürlüğü’nün, Mehmet Selçuk’un dilekçe ile sunduğu talebine istinaden; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29 uncu ve 30 uncu maddelerine göre Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yeşilüzümlü Mahallesi, 103. Sokak, No: 6 adresinin İçkili Yerler Krokisine dahil edilip, edilmeyeceği hususuna ilişkin Meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Dışı olarak, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Recep Güzel’in dilekçesine ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yazısına istinaden; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi 1/1000 Ölçekli Karaçulha Uygulama İmar Planı Hükümlerinin bodrum katlarla ilgili hükümlerin detaylandırılarak hazırlanmasını ve Plan Notu Değişikliği dosyasının Belediyece hazırlanıp, hazırlanmayacağı talebine ilişkin Meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Dışı olarak, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, Çakmakkaya Gayrimenkul Ticaret A. Ş. nin dilekçesine istinaden; adına kayıtlı olan Ford marka Focus 1,5 TDCI 115PS 88 AT Titanium STİL 4K Model aracın ivasız ve şartsız olarak Belediyeye hibe talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesi "l" bendine göre hibe kabulüne yetkili olan Başkanlık Makamı tarafından 28/06/2024 tarih ve 136571 sayılı Makam Oluru ile hibe talebinin kabul edilmiş olduğu, İlgili aracın Belediye adına Trafik Tescil işlemi ile Noter Bağış Sözleşmesi esnasında Noter Odası Başkanlığı'nın 01/09/2006 tarih ve 56 sayılı Genelgelerinde "Belediyelerin her yıl Bütçe Kanunu kapsamına giren yurt içi taşıtları hibe yoluyla edinmeleriyle ilgili işlemlerinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin "g" bendi ve 38. maddesinin "l" bendinde belirtilen şartlı ve şartsız hibelerde ilgili hükümler nazara alınmayacak, mutlak surette buna ilişkin Belediye Meclis Kararı istenecektir." hükmü gereği, söz konusu aracın hibe işlemlerinin yapılması konusunun meclisimizce görüşülmesi ve karara bağlanması hususuna ilişkin Meclise havaleli 28/06/2024 tarih ve 136731 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN