Başkan Dündar'dan Özel Eğitim Sorunlarına Çözüm Talebi

Özel Özel Eğitim Dernekleri Konfederasyonu Muğla İl başkanı Salih Dündar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri sorunlarına çözüm talebinde bulundu. Bu sorunların tüm özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ortak olduğunu ve çözüm önerisi ile yapılacak düzenlemelerin özel eğitim alanında yenilikler yaratacağını dile getirdi.

PAYLAŞ
Son Dakika 48 - Son Dakika 48

Salih Dündar konuyla ilgili şunları ekledi; 
“Sosyal devlet olma gereği, insani ve vicdani duyarlılıkla, 2005 yılında dünyaya örnek olacak bir çalışmaya imza atılarak 5378 sayılı Engelliler Kanunu çıkarıldı. Özel eğitim ihtiyacı olan yavrularımız, resmî özel eğitim kurumları ile birlikte, sosyal güvencesi olmasa da özel özel eğitim Kurumlarında destek eğitimi almaya başladı. Gerek 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ve gerekse 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile birlikte hem mevzuat hem zihniyet hem de uygulamalar açısından bakıldığında engellilerin hayatında devrim sayılabilecek gelişmelere şahit olduk.  Bu zihniyet devriminin ete kemiğe bürünmüş hali olan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 2005 yılı öncesinde toplam 35.000 engelli birey eğitim alırken bugün itibariyle; 81 ilimizde, 3243 eğitim kurumu ile 569.000 özel gereksinimle bireye 55.090 nitelikli uzman personel ve dünyaya örnek gösterilebilecek bir modelle hizmet verilmektedir. Verilen bu eğitimlerle birçok özel gereksinimli yavrumuz akranları ile arasındaki mesafeyi kapatmış, bulunduğu çevrede sosyal kabul görmüş, bir yetişkine ihtiyaç duymaksızın bağımsız yaşam becerileri kazanmış, akademik ve/veya mesleki becerilerini geliştirmiştir. Bununla birlikte; Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sunmuş olduğu hizmetlerin gelişerek devam edebilmesi, nitelik ve nicelik yönünden sürdürülebilir duruma gelmesi için geçmişten bugüne biriken sorunların çözüme kavuşması gerekmektedir. Kurumlarımız, SGK ve vergi borcunu düzenli ödeyen, borcu bulunmayan kurumlardır.  Gelinen noktada kurumlarımız, bürokratik süreçlerde yaşanan aksamalar ve eğitim ücreti belirlemesinde standardın olmaması sebebiyle geçmişten bugüne gelen ekonomik problemlerle baş başa kalmıştır. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine her bir engelli birey için ödenen eğitim ücreti 2006 öncesi dönemde asgari ücrete eş değerken, yıllar içinde eriyerek, bugün itibariyle kurumlarımıza ödenen rakamlar asgari ücretin 1/5 ’i seviyelerine gerilemiş durumdadır. Kira ve personel giderleri, yıllardır ücretsiz olarak verdiğimiz öğrenci taşıma (servis) hizmeti ve genel giderlerimiz, maliyet açısından sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Bu sebeple bu konulara dair çözüm önerilerimiz ise özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına; 8 saat bireysel ve 4 saat grup eğitimi karşılığında KDV dahil net asgari ücretin yüzde 50’si ödenir’ hükmünün eklenmesi talep edilmektedir. Bireysel eğitim ücreti 1 saatlik, asgari ücretin yüzde 5’i olarak toplamda 8 saat * yüzde 5 = toplam yüzde 40 ve gurup eğitimi ücreti asgari ücretin yüzde 2,5 olarak toplamda, 4 saat * yüzde 2,5 = toplam yüzde 10 olmak üzere, genel toplamda, net asgari ücretin asgari 50’si hükmünün eklenmesi ile sorun çözüme kavuşacaktır. Diğer türlü sektörden hizmet alan ve hizmet veren tüm kişilerin aksaklıklarla karşılaşması söz konusu olacaktır. Eğitim personellerinin ve diğer tüm destek biriminde görev alan çalışanların hizmet kalitesinin artması için kurumların ciddi desteğe ihtiyacı vardır. Eğitim niteliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmeli bunu maddi kaygı yaşayan kurumların yapması mümkün görünmemektedir. Bu sebeple bu alanda hizmet veren tüm eğitim kurumlarının adına ve il başkanı olarak çalışmalarda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu alanda ihtiyacı olan tüm bireylerin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.”  

Muğla İl Başkanı Salih Dündar sektörün niteliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmaları önceden olduğu gibi büyük özveri ve gayretle sürdürmeye devam ediyor.

Başkan Dündar'dan Özel Eğitim Sorunlarına Çözüm Talebi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN