MSKÜ'YE VE MUĞLA'YA HİZMET VERECEK OLAN PSİKOMER AÇILDI

Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PSİKOMER), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) bünyesinde Muğla'ya, bölgeye, Üniversiteye, öğrencilerine ve personeline hizmet vermek amacıyla 2022 yılında kuruldu. PSİKOMER, danışanlarına psikoterapi hizmeti sunmanın yanı sıra psikoloji alanında eğitimler verecek ve bilinçlendirme çalışmaları yürütecek. Ruh sağlığı alanında koruyucu, önleyici ve müdahale içeren araştırmalar yapma hedefiyle yola çıkan PSİKOMER'i, Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cansu Akyüz Yılmaz'a sorduk.

PAYLAŞ
Son Dakika 48 - Son Dakika 48

Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PSİKOMER) hakkında bizi bilgilendirir misiniz?
Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Psikoloji, Psikiyatri Hemşireliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık bölümlerinin iş birliği ile kuruldu. Merkez, psikolojik sorunları olan danışanlara psikolojik değerlendirme yapmayı, ruhsal durum muayenesi, psikoterapi, görüşme, psiko-eğitim, grup çalışmaları, klinik ölçme ve değerlendirme hizmetleri sunmayı ve ihtiyaç duyulan durumlarda psikolojik destek sağlamayı hedefliyor. Merkezde klinik uygulamalara ek olarak bilimsel araştırma ve projelerin yapılması ve bu sayede, ruh sağlığı alan yazınına uluslararası ve ulusal nitelikte yayınların kazandırılmasını planlıyoruz.
PSİKOMER’den kimler, nasıl faydalanabilecek?
PSİKOMER üniversitemiz öğrencilerine, akademik ve idari kadrosuna ve tüm halkımıza hizmet verecek. Merkeze başvurmak isteyen kişiler, merkez sekreteriyle iletişime geçerek buradan faydalanabilecektir. Merkezin hafta içi 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet vermesini planlanlıyoruz. Merkezimizde hizmetleri öğretim üyeleri, uzmanlar, doktora öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri yürütecek. Ücretlendirme konusu merkez bünyesinde bulunan akademik kademelere göre değişiyor. Ücretlendirme ile ilgili bilgiler merkez web sitesinde yer alıyor. Başvurmak isteyen kişiler, ücretlerle ilgili bilgileri web sitesi üzerinden de takip edebilir.
PSİKOMER’de yalnızca klinik hizmeti sunulmayacağını, aynı zamanda akademik çalışmalar da gerçekleştirileceğini söylediniz. Bu çalışmalardan bahseder misiniz?
PSİKOMER’de, klinik hizmetine ek olarak ruh sağlığını destekleyici seminer, psiko-eğitim vb. uygulamaların yapılması da planlanıyor. Buna ek olarak ruh sağlığı alanında koruyucu, önleyici ve müdahale içeren araştırmalar yapmak zaten merkezin hedefleri arasında yer alıyor. Ayrıca merkezde yapılacak akademik çalışmalar için yurt içi ve yurt dışı araştırma, uygulama ve eğitim merkezleri ile iş birliği yapılması da amaçlanıyor. Söz konusu araştırma ve iş birlikleri ile ruh sağlığı alanında çeşitli bilimsel projeler gerçekleştirilecek.
PSİKOMER’de klinik hizmetini kimler sunacak?
Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde klinik hizmeti Psikoloji, Psikiyatri Hemşireliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık bölümlerinin çatısı altında görev yapmakta olan öğretim üyeleri, uzmanlar, doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından sunulacak.
PSİKOMER’in Üniversitemize ve ilimize sağlayacağı katkılardan söz eder misiniz?
Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılacak olan araştırmaların ve uygulamaların Üniversitemize bilimsel anlamda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu merkezde, farklı ruh sağlığı alanlarında çalışmalar yürüten akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler disiplinler arası araştırma ve uygulama yapma olanağı bulacak. Merkez öncülüğünde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası çalışmalar bilime ve topluma katkı sunacak. Ayrıca merkez kapsamında düzenlenen eğitimlerden, ruh sağlığını güçlendirici çalışmalardan ve psikolojik destek ve değerlendirme hizmetlerinden üniversite mensupları da dahil olmak üzere toplumdaki bütün bireyler faydalanabilecek. Muğla ilimizde bu alanda kısıtlılıklar olduğu için bu merkezin toplum ruh sağlığına önemli bir katkı sunacağına gönülden inanıyoruz.
Telefon:  0 (252) 223 10 83

MSKÜ'YE VE MUĞLA'YA HİZMET VERECEK OLAN PSİKOMER AÇILDI

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN