Meclis yeni dönemde ne zaman toplanacak, süreç nasıl işleyecek? 

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanmasını takip eden üçüncü günde saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak.

PAYLAŞ
Son Dakika 48 - Ersin DAL

Muğla’dan Seçilen 4 CHP, 2 AK Parti, 1 İyi Parti olmak üzere 7 milletvekili kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanmasını takip eden üçüncü gününde yemin edecek. 

TBMM İçtüzüğünün "İlk toplantı, ant içme ve göreve başlama" başlıklı üçüncü maddesine göre, ilk birleşimde, öncelikle milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak.

Milletvekilleri alfabe sırasına göre ant içecek
Ant içme, her milletvekilinin Anayasa'daki metni kürsüden yüksek sesle aynen okumasıyla gerçekleştirilecek. Milletvekilleri; seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek.
Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında ant içebilecek.
Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

En yaşlı vekil Geçici Başkanlık yapacak
Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapacak. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirecek.
En genç 6 milletvekili de geçici olarak katip üyelik yapacak.

Başkan seçimi ve süresi
İçtüzüğün 10. maddesine göre, Meclis Başkanlığı için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi 2, ikinci devre için seçilenin görev süresi 3 yıl oluyor.
İçtüzüğe göre siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremiyor.
TBMM Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek.

TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olacak. Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 gün içinde tamamlanacak.

Parti gruplarının Başkanlık Divanı'nda temsili
TBMM Başkanı, siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre her siyasi parti grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit edecek ve Danışma Kuruluna bildirecek.

Başkanlık Divanı'ndaki görev yerleri, başkanvekillikleri için oranı en yüksek olandan başlayarak sırayla dağıtılacak. Katip üyeliklerle idare amirlikleri için görev yerleri dağıtımı, Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca kararlaştırılacak. Siyasi parti grupları kendilerine düşen yerler için adaylarını gösterecek. Bu adayları gösteren listenin Genel Kurulca işaret oyuyla oylanması suretiyle seçim tamamlanmış olacak.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN