BÜRO GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI

Fethiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na Büro Görevlisi personel alım yapılacaktır.

PAYLAŞ
Son Dakika 48 - Ersin DAL

Fethiye  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Mütevelli Heyetinin 26/10/2022 tarih ve 34 nolu kararı gereği, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar  Genel Müdürlüğünün 2012/12 ve 2012/14 nolu genelgeleri ile ‘‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda,  4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen adaylar arasından mülakatla1(bir) “Büro Görevlisi”  ünvanlı  personel istihdam edilecektir.
BAŞVURU TARİHLERİ: 03/11/2022 – 10/11/2022 (saat 24:00 kadar)
BAŞVURU ŞEKLİ: Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden  arasında https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr// linki üzerinden yapılacaktır.
Sistem üzerinden başvuru yaban  adayların 11/11/2022  tarihi saat 17.30 kadar aşağıda istenilen evrakları Fethiye S.Y.D. Vakfına elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Evrakları teslim etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılır.
AÇIKLAMA      
•    Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
•    Medeni Haklarını Kullanma Ehliyetine Sahip Olmak
•    18 Yaşını Bitirmiş Olmak ve 40 Yaşını Doldurmamış Olmak
•    Askerlik Görevini Yapmış Veya Muaf Olmak ya da Askerlikle İlişkisi Bulunmamak
•    Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak
•    Türk Ceza Kanununun 53 Üncü Maddesinde Belirtilen Süreler Geçmiş Olsa Bile; Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Bir Yıl Veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına ya da Affa Uğramış Olsa Bile Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Zimmet, İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Hileli İflas, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama veya Kaçakçılık Suçlarından Mahkum Olmamak
•    Yüksek Öğretim Kurumlarının 4 Yıllık Eğitim Veren Fakültelerin;  Sosyoloji,  Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak
•    ÖSYM Tarafından Yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 Puan Türünde En Az 60 Puan Almak (2021 veya 2022 Yıllarının Puanları Geçerli Olacaktır)
•    Aday Vakfın Bulunduğu İlçe Sınırları İçinde 03/11/2022 tarihinden önce en az 6 ay ikamet  Etme Şartı Aranmaktadır.
•     İŞ-KUR’A kayıt yaptırmış olmak
•    Sürücü Belgesine Sahip Olmak (En Az B Sınıfı)
•    Aktif araç kullanıyor olmak
•    Çalışmasına Engel Sağlık Problemi Olmamak
•    Bilgisayar Kullanmak (iyi derecede Word, Excel, ofis programları, Powerpoint vb. kullanabilmek) Herhangi Bir Kurumdan Alınmış Olan Sertifika, Kurs Bitirme Belgesi veya Transkript Üzerinde Bilgisayar Dersi Okuduğunu Gösterir Belge,
•    Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak, tutuma sahip olmak ve Vatandaşların başvurularında ve  taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak,
•    Sosyal iletişim ve Halkla İlişkiler  becerisine sahip olmak.
•    Personel 6 ay deneme sürecine tabi tutulacaktır.
TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR: 
Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
•    KPSS Sonuç Belgesi (2021 veya 2022 yıllarına ait)
•    İŞ-KUR kayıt çıktısı
•    Aile Hekiminden Alınacak Sağlık Raporu


 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN